معرفی شرکت

شرکت صنایع مس نوید بابکان در تاریخ 1402/02/27 در شهرستان شهربابک به ثبت رسیده است؛ این شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران می‌باشد.

فعالیت شرکت

این شرکت درحال حاضر در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز مجتمع مس شهربابک فعالیت دارد.

لوگو شرکت صنایع مس نوید بابکان